Batı Trakya Online

Müslüman Çocukların Eğitimini Destekleme Programı

Aydın Bostancı

Aydın Bostancı

Yazarın şu ana kadar yazılmış 24 makalesi bulunuyor.

Hepimizin çok iyi bildiği ve 1997 ile 2007 yılları arasında üç dönem faaliyet gösteren Müslüman Çocukların Eğitimini Destekleme Programı, yine Atina Üniversitesi profesörlerinden Anna Frangoudaki ve çalışma ekibi öncülüğünde önümüzdeki Eylül ayından itibaren çalışmalarına başlayacak.

Hatırlanacağı üzere, Müslüman Çocukların Eğitimini Destekleme Programı 2007 yılında üçüncü dönemini kapatmış ve tekrar çalışmalarını devam ettirip ettirmeyeceği kesinlik kazanmamıştı.

Evripidis Stilyanidis’in Eğitim Bakanlığı döneminde programı Trakya Dimokritios Üniversitesi’nin üstlendiği yönünde açıklamalar yapılmıştı.

Fakat bu yıl Müslüman Çocukların Eğitimini Destekleme Programı küçük bir isim değişikliğiyle Müslüman Çocukların Eğitimi Programı ile oldu ve programla ilgili nihai karar açıklanarak, tekrar Atina Üniversitesi öncülüğünde Profesör Anna Frangoudaki ve ekibine verildiği kesinlik kazandı.

Bayan Frangoudaki ve ekibinin programı tekrar üstlenmesini her ne kadar bazı çevreler eleştirseler de, bunun şimdiye kadar gerek sürdürülen çalışmalar açısından, gerekse de Frangoudaki ekibinin yıllardır elde ettiği tecrübe ve deneyimler açısından düşünüldüğünde, en iyi seçim olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Şimdiye kadar on yıllık program çalışmaları süresince birçok panel ve konferans düzenlendi ve programın artıları eksileri, azınlığın programa yönelik olumlu veya olumsuz görüş ve önerileri yazıldı çizildi ve dile getirildi.

Şimdi dördüncü dönemiyle uygulamaya konulacak olan Müslüman Çocukların Eğitimi Programı, acaba yeni döneminde neler içeriyor, ne gibi çalışmaları öngörüyor, bir göz atalım:

• İlkokul öğrencilerinin desteklenmesi amacıyla okullara yapılacak destek çalışmaları ve Yunanca öğreniminin desteklenmesi,.

• Ortaokul öğrencilerine yönelik Yunanca öğreniminin desteklenmesi ve bu çerçevede erken okul terk oranının olabildiğince azaltılarak lise öğrenimine devam edebilmeleri amacıyla okullara destek çalışmalarının yapılması.

• Lise öğrencilerinin yüksek öğretime hazırlanabilmeleri amacıyla destek çalışmalarının yapılması.

• Okul çağında eğitimlerine devam etmeyen yüksek oranlardaki azınlık öğrencilerinin bulunduğu, Kalkanca, Alankuyu, Drosero, Avandos, Şapçı ve Sinirlidere gibi yerleşim bölgelerine destek çalışmalarının yapılması.

• Gümülcine ve İskeçe’de Müslüman Çocukların Eğitimi Destekleme Merkezlerinin tekrar faaliyete geçirilmesi ve şehir merkezlerinden uzak bölgelerde 6 ile 8 merkezin tekrar örgütlenerek faaliyete geçirilmesi ve bunun yanı sıra önceki dönemden kalan gezici Müslüman Çocukların Eğitimi Destekleme merkezlerinin sayısının 6’ya yükseltilmesi.

• Azınlık öğrencilerinin yaş taşları mesabesindeki çoğunluk öğrencileriyle daha iyi tanışabilmeleri amacıyla oluşturulacak kültürel gruplar halinde Genç Çalışma Enstitüleri’nin kurulması ve bu bağlamda öğrencilerin yapıcı ortak faaliyetler üzerinden sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi ve bunların özellikle yaz dönemlerinde günlük kamp halinde faaliyet göstermesi.

• Özellikle öğrenci velileri gibi azınlık yetişkinlerine yönelik yunanca öğrenenimi çalışmalarının yapılması.

• İlk ve ortaöğrenimde görev yapan ve okullarında azınlık öğrencileri bulunan eğitimcilere yönelik Türkçe dersleri seminerlerinin verilmesi ve eğitimcilerin Türkçe ile yakınlaşmalarının sağlanması.

• İlköğretimde görev yapan tüm anaokulu ve ilkokul öğretmenlerinin ve ortaokul ve liselerde program çalışmalarını uygulayacak orta öğretimdeki tüm eğitimcilere pedagojik destek, Yunancanın ikinci bir yabancı dil olarak öğretimi, öğrencilerin kültürel kimliği ve diline saygı duyan ve çok kültürlü eğitim konularında tüm öğretmenlerin eğitilmesi ve bu konularda bilgilendirilmeleri.

• Yunancanın daha iyi öğretilebilmesi amacıyla azınlık öğrencilerine bilgisayar ve modern araç ve gereçlerle eğitim verilmesi.

• 2002 yılından günümüze dek 9 yıllık zorunlu eğitim kapsamında azınlık öğrencileri arasındaki okul terk oranlarının kayıt altına alınması ve 2002 yılına kadar olan ve azınlık öğrencilerinin ortaokul ve liselerdeki başarı oranları ve performansını konu alan okul terk oranlarıyla karşılaştırılması.

• Yüksek öğretimde okuyan azınlık öğrencilerinin eğitim özellikleriyle ilgili verilere dayanan bir araştırmanın yapılması ve bu bağlamda (üniversitede zorlanan öğrencilerin sayısı, ne kadar bir sürelik gecikmeyle mezuniyet diplomasının alındığı, üniversite eğitimini terk oranı ve mezunlardan kaçta kaçının başarılı bir sosyal entegrasyonla mesleki hayata atılabildikleri), başarılı bir üniversite eğitiminin tamamlanmasına yol açan katkı ve engellerin belirlenmesi, eğitimin tamamlanmasındaki zorluklar ve bunların aşılabilmesi için öneriler ve mezuniyet sonrası mesleki süreç,.

• Müslüman Çocukların Eğitimi Programı çalışmalarının internet ortamından tanıtımı (www.museduc.gr) ve bu bağlamda İngilizce ve Türkçe olmak üzere yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi sunulması, branşlarına göre program çalışanları hakkında bilgiler ve çalışmaların yapıldığı okulların sıralanması.

• Program kapsamında kullanılan eğitim kitapları, araç ve gereçleri hakkında katalog bilgileri.

• Elektronik kitap ve broşür çalışmalarının CD – Rom ortamına aktarılarak isteyenlere verilmesi.

• Eğitimciler arasında teknoloji aracılıyla diyalogu sağlayan  www.kleidiakaiantikleidia.net adlı web sayfası ortamındaki eğitim çalışmalarının devam ettirilmesi ve eğitimcilerin bu ortamda örgütlenmesini öngörüyor.

Yukarıdakilerden de anlaşılacağı üzere, Müslüman Çocukların Eğitimi Programı yeni döneminde daha kapsamlı çalışmalar içeriyor.

Azınlık öğrencileri ve öğrenci velilerine yönelik güçlendirici çalışmaların yanı sıra, azınlık öğrencilerinin eğitim gördüğü okullarda görev yapan çoğunluk eğitimcilerine de başta Türkçe dersleri olmak üzere azınlığın çokkültürlü yapısına saygı merkezli çalışmaların yapılması çok önemli bir husus.

Ayrıca program ilk defa olarak üniversite öğrenimine devam eden azınlık öğrencilerinin sorunları, mezuniyet süreci ve mesleki hayatta karşılaşılan zorluklar gibi konulara el atıyor.

Müslüman Çocukların Eğitimi Programı’nın ilk ve orta öğretimden sonra azınlık öğrencilerinin yüksek öğretimdeki karşılaştıkları zorluklar ve problemlere el atması fevkalade önemli bir gelişme.

Program çalışmalarının yeni döneminde başarıyla devam etmesini temenni ediyor, Bayan Frangoudaki ve çalışma ekibine başarılar diliyoruz.

Aydın Bostancı, Azınlıkça Dergisi

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ