Batı Trakya Online

Misyonumuz

Misyonumuz

Misyonumuz, Batı Trakya Türk Azınlık Toplumunun haklı davasında toplumumuzun ekonomik ve politik sıkıntılarını uluslararası kamuoyuna duyurmak, Türk-Yunan ilişkilerini dostluğa ulaştırmak ve bu amaca yol açacak tüm girişimlere ve aktivitelere yardımcı olmaktır.

Amacımız Türk-Yunan ilişkilerini her yönüyle ele almak, geçmişine olduğu kadar geleceğine de bakabilmek, tarafsız bir gözle olayları tartışabilmek ve bunları paylaşabilmektir. Bu çerçevede, Türk-Yunan ilişkilerinin politik, stratejik, ekonomik ve hukuki boyutlarıyla ilgili yazılar, analizler ve makalelere yer verilerek iki toplum arasındaki sorunların sadece altını çizmek değil, aynı zamanda bu sorunların nasıl çözülebileceği ile ilgili çözüm üretebilmek ve iki toplumun birlikte oluşturduğu zenginliklere dikkat çekebilmektir.

Bu bağlamda Batı Trakya Online, Tarih ve siyaseti stratejik analiz ile birleştirerek, öğrenci, akademisyen ve aynı zamanda siyaset alanındaki karar vericiler için faydalı bir bilgi havuzu oluşturmayı amaçlar. İki ülke ilişkilerinin ulusal, bölgesel ve küresel resimde nerede olduğunu görebilmek ve bu konuda fikir üretebilmek en önemli amaçlarımız arasında yer alır.

Bunun yanında, Batı Trakya Türk Azınlık Toplumunun Sosyal, Politik, Ekonomik, Kültürel ve Eğitimsel sorunlarına çözüm arayışları ve insanımızın 1.Sınıf Yunan ve AB vatandaşı statüsünü kazanmaları mücadelemizin bir parçası olmakla beraber, insanımızın iş dünyasına ve hızlı değişen ekonomik şartlara daha iyi adapte olmalarını sağlayarak ekonomik kalkınmasına yardımcı olmaktır.

Kronikleşmiş ve güncel problemleri; demokratik çerçeveler bazında AB, Yunan ve Türk hükümetleri ile diyalog içinde çözümünü aramaktır.

Türk-Yunan ilişkilerinin tarihi Türklerin Anadolu’daki tarihleri kadar eskidir. Aynı coğrafyada yan yana yaşamış bu iki toplum savaşlardan, barışa, imparatorluklardan ulus-devletlere uzanan yüzlerce yıllık bir ortak geçmişi paylaşırlar. Bu ortak geçmiş değişik şekillerde algılanabilir ve yorumlanabilir. Kimisi işgaller ve anlaşmazlıklarla örülü bir çatışmalar tarihinden bahsederken, kimisi de benzer kültüre ve geleneklere sahip iki milletin yarattığı sinerjiyi görür. Belki de bu sebepten Türk-Yunan ilişkileri farklılıkları ve benzerlikleri içinde barındıran zengin bir bilgi denizi sunar bizlere. Batı Trakya Online’nın çalışma alanı geçmişten geleceğe uzanan geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu kapsamda sayılabilecek belli başlı konuları şöyle sıralayabiliriz:

* Türkiye ve Yunanistan arasındaki tarihi, siyasi ve ekonomik ilişkiler

* Türk ve Yunan toplumları arasındaki sosyal ve kültürel ilişkiler

* Türk-Yunan ilişkilerinin tarihsel gelişimi ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde geçirdiği değişim

* İki toplumun ulus-devlet aşamasına geçişleri ile şekillenen yeni ilişki biçimleri

* Türkiye ile Yunanistan arasında Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan sosyo-ekonomik ve siyasi olaylar

* İlişkilerinin gündemini belirleyen Kıbrıs, Ege Denizi, adalar, kara suları, kıta sahanlığı ve azınlıklar gibi sorun haline gelmiş konular,

* İki ülke arasında çözümsüzlüğe terkedilen anlaşmazlıkların uluslararası siyaset, jeopolitik ve uluslararası hukuk bağlamında analizleri

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ