Batı Trakya Online

Batı Trakya Tarihi

550 yıl boyunca Osmanlı idaresinde kalan Batı Trakya’da Türk hakimiyeti, bölgenin 1363’te fethedilmesiyle başlamış ve...
Batı Trakya’nın en eski halkı, Hint-Avrupa kökenli bir halk olan Traklar’dır. MS. 4. yüzyılda Hun...
M.Ö. 2. yüzyıl Orta Asya’dan Balkanlara göç eden İskit Türkleri bölgeye yerleşti. M.S. 4–11. yüzyıl...