Batı Trakya Online

Rodop

Yunanistan’ın Doğu Makedonya ve Trakya bölgesel biriminde bulunan ve Türk nüfusunun yoğun yaşadığı bir ildir.

Kuzeyinde Bulgaristan, batısında İskeçe ili, doğusunda Evros ili ve güney kıyısında Trakya Denizinin 58 km’lik sahil şeridi ile çevrilidir. İlin kuzeyinde bulunan Rodop dağlarından ismini almaktadır.

İlin merkezi Gümülcine (Komotini) şehridir.

2011 yılı nüfusu 7.614’tür. Köyleri Ortacı Beygirciler Yalanca Karapınar Gökçeli Yalımlı Çakırlı (Galini) Balabanköy (Dhialambi)...
2011 yılı nüfusu 7.948’dir. Köyleri Eski Marunya Kalitea Sofular (Askites) Dalyan (Deli Yâni) Vakıf (İkinci)...
Kozlukebir (Arriana), Kalikratis ile Rodop ilinde oluşturulan Sirkeli (Filira) merkezli Kozlukebir (Arriana) belediyesi Rodop iline...
Şapçı (Sapes), Yunanistan’da, Batı Trakya’da, Rodop vilayetinin Gümülcine’den sonra ikinci büyük şehridir. Konum itibariyle, Dedeağaç-Gümülcine...
Gümülcine (Komotini), Yunanistan’ın Trakya bölgesinde, Rodop ilinin merkezi ve önemli miktarda bir Türk nüfusun yaşadığı...