Batı Trakya Online

Evros

Türk nüfusunun yaşadığı Yunanistan’ın Doğu Makedonya ve Trakya bölgesel birimindeki illerden biridir. İlin adı, Türk-Yunan sınırını oluşturan ve aynı anda ilin doğu sınırını oluşturan Evros (Meriç) nehrinden gelmektedir.

Bulgaristan ve Türkiye ile komşu olması sebebiyle bir köprü vazifesi görmektedir. İlin merkezi Dedeağaç şehridir.

Semadirek adası da Evros ilinin sınırları içinde kalmaktadır.

İçerik bulunamadı