Batı Trakya Online

Batı Trakya İnsan Hakları

Sevgili Batı Trakyalılar, Bilindiği üzere Yunan Vatandaşlık Yasası’nın eski 19. Maddesi hükmüyle Yunan soyundan gelmedikleri...
Yunanistan’ın Batı Trakya’da Türk nüfusu azaltma politikasının bir uzantısı olan vatandaşlıktan çıkarma uygulaması 1955 tarihli...
Yunan yönetimi, Lozan Anlaşması’nda Batı Trakya azınlığıyla ilgili kullanılan “Müslüman” teriminden yola çıkarak Batı Trakya’da...
1920 Yunan Sevr’inde ve 1923 Lozan Barış Anlaşması’nda azınlık üyelerinin her türlü dinî özgürlükleri güvence...
Müslüman Türk Azınlığa Yönelik Baskı ve Kısıtlama Batı Trakya, hem Yunanistan’ın hem de AB’nin en...
Batı Trakya’da yaşayan Müslüman Türk azınlığın eğitimi, uluslararası anlaşmalar ve Yunanistan ile Türkiye arasında imzalanan...
Batı Trakya’da son yıllarda Türkçe yayın yapan gazetelerin sayısında artış gözlemlenmektedir. Ancak, Türkçe yayın yapan...