Batı Trakya Online

Batı Trakya Hukuki Statü

Türkiye ile Batılı devletler arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla toplanan Lozan Konferansı sırasında, 30 Ocak...
Lozan Barış Anlaşması’nın “Siyasi Hükümler” adını taşıyan 1. kısmının 3. bölümü’nde “Azınlıkların Korunması” adı altında...
Batı Trakya, 1913 yılından I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Bulgaristan’ın egemenliği altında kalmıştır. I. Dünya...
14 Kasım 1913’te Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalanan Atina Anlaşması, Batı Trakya’da yaşayan Müslüman...
1878 Berlin Anlaşması’ndan Balkan Savaşları’nın sonuna kadar Batı Trakya Osmanlı yönetiminde kalmaya devam etmiştir. II....
1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Ayastefanos ve Berlin Anlaşmaları’nda Batı Trakya Batı Trakya, uluslararası gündeme ilk defa...