Batı Trakya Online

Resmi Vesikalar

Resmi Vesikalar

VES. NO.13

[Mühür]
LİVA-İ GÜMÜLCİNE
HÜKÜMET-İ
MUVAKKATE

GÜMÜLCİNE LİVASI  AHALİ-İ  MAZLÜMESİNE

Bulgarların Türklerimize karşı göstermekte oldukları şeniane mezalim dolayısıyla  sabırlarımız tükenerek bıçakta ve kucakta bulunan ma`sum halkı kurtarmak azmiyle Garbi Trakya`yı işgale mecbur kaldık. Fakat ahval`i hazıra-i siyasiyyemiz icabı hükümet-i Osmaniyye  bizim bu harekatımızı muvafık bulmıyarak bizi men`e kalkışdı. Naçar harekete geçtik ve gülmülcüne livası Türklerini tahsile geldik. Maalesef  bu kere de hükümetimizce avdetimiz kat`iyetle emr olunmaktadır. Başta Rus olmak üzere  bazı tarafdarı hükümetler bizim bu hareketimizi mütareke ahkamına uygun bulmamaktadırlar. Halbuki  burada bıcak altında can vermiş ve vermekte olan  Türklerimizin hayat ve ismetleri hiçbir tarafdan taht-ı emniyet ve kefalete bağlanmış değildir. Buna fikir yoran da bulunmamaktadır. Bu sebebden  ve bundan böyle biz  emirlerimizi vicdan ve ilhamlarımızı  akıl ve mantık ve besalet-i şahsiyyelerimizden almak ve ona göre harekete geçmek mecburiyetinden kalmış olduk.

İşte bu günden itibaren muvakkat olarak teşkil eylediğimiz hükümet-i muvakkatemizi  Garbi Trakya hükümet-i müstakillesi namına tahvil ile i`lânı istiklâl eylediğimizi bilcümle hükümetlere ve âlem-i insaniyyete i`lân eylemekle fahr-u şeref duyduğumuz i`lân olunur. Teşfik ulu Allahımızdandır.

[Mühür] (Garbi Trakya Teşkilatı Millia Kumandanlığı)      

Garbi Trakya müstakil
Hükümeti milli kuvvetler ve umum
Çeteler kumandanı                         Umum müfettiş                     Harbiye reisi
        EŞREF                                         HACI SAMİ                    SÜLEYMAN ASKERİ 

 

VES. NO .14
GARBİ TRAKYA
UMUM MİLLİ
KUVVETLER
KUMANDANLIĞI
Aded   4

Fransızca Olarak Süleyman Askeri Bey

Tarafından  Kaleme Alınmıştır

Düvel-i  Muazzamaya  Tebliğ  Sureti

Asalet meab sefir cenabları

Bulgarların Türklere ve Müslüman kardeşlerimize yaptıkları mezalime gören ve feryad ve figanlarını işidenler bulunmadı, aldıran bile olmadı. Demet demet Müslümanlar doğranarak Koşukavak`ın Papaslı köyü deresinde hâlâ kokmakda ve taaffünden yanlarına varılamamakta olan sekiz yüzü mütecaviz boğazlanan bedbahtların kokusunu bile  alan olmadı. Can gitti,ırz gitti, mal ise hesabda değil. Üstelikte geri kalan ihtiyar ve kadınlarla çocukların süngüler altında sürülerek kiliselere toplatılarak Hıristiyan yapıldıklarından  da kimseler  güya haber alamadı. Şenâatin her türlüsüne âdeta göz yumuldu. "İki el bir baş içindir" dedik, naçar silâhımıza sarıldık. Garbi Trakya halkını bu mezalimden kurtarmak için onları  da silâhlandırdık. Allahımıza  dayanarak ve benliğimize güvenerek bu günden itibaren islâmı, hıristiyanı, Türkü, Bulgarı aynı hukuka malik olmak şartiyle Garbi Trakya hükümet-i müstakillesini i`lân eylemiş olduk. Muvaffakiyet Allahdan.

Mühür: Umum Trakya
Hükümeti  Milliye Riyaseti
1329
EŞREF

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ