Batı Trakya Online

AB Üyeliği Öncesinde Yunanistan Ekonomisi – Bölüm 5

Ahmet Serdar

Ahmet Serdar

Yazarın şu ana kadar yazılmış 8 makalesi bulunuyor.
2.8. 1980 – 1995 Arası Birliğin Gelişmekte Olan Ülkeleri ve Yunanistan Birlik yardımlarından Yunanistan İrlanda’dan sonra birliğin GSMH’ sına oranla en yüksek net gelir elde eden üyesi olmuştur. 1983 – 1991 yılları arasında geçen 9 senede birlikten yaklaşık 15 milyar € (14,988 milyon) net gelir transferi sağlamıştır. 1981 yılında 167 milyon € ile başlayan üyelik dönemi yardımları 1982’de 609 milyon €, 1992’de 3,6 milyar €’ye 1995’te ise 3,85 milyar €’ye çıkmaktadır.1995 yılına gelindiğinde Yunanistan’ın 14 yıllık üyelik döneminde elde ettiği net gelir transferi yıllık 2080 milyon € ortalama ile 31208 milyon €’ye ulaşmaktadır.

1993 yılında sağladığı net mali yardımlar GSMH’nın %5,4’üne tekabül etmekte olup fert başına sağladığı net yardım miktarı 399 € yapmaktadır. (1993 yılı alınan yardım miktarı 4,136 milyar €/1993 yılı nüfusu 10.350.000= 399€)

Tablo 2.4 AT Bütçesinden İrlanda, İspanya, Portekiz ve Yunanistan’a Sağlanan Transfer
                         YILLAR       NET TRANSFER*  YILLAR        NET TRANSFER*     TOPLAM
İrlanda          1972–1991         18007          1992–1995             8015                  26022
Yunanistan  1981–1991         15764          1992–1995           15444                  31208
Portekiz        1986–1991           3893          1992–1995             8301                  12194
İspanya        1986–1991           7084          1992–1995           12063                   19147

*milyon ECU

Kaynak: “Relaciones Financieras entre Espana y las Comunidades Eurepeas” İntituto de Estudios Fiscales, 1995 Madrid

Yukarıdaki tabloda açıkça görüldüğü gibi dört ülke arasında Yunanistan AT mali yardımlarında en istifadeli çıkan ülke durumundadır. (özellikle zaman dilimi açısından aynı tarihlere tekabül eden 1992 – 1995 yılları arasında). Ancak bütçeden alıcı durumunda olmak birlik üyeliğinden kazançlı çıkıldığı anlamına gelmektemidir? Ya da bütçeye net katkı yapmak üyelik ilişkilerinden zararlı çıkmak anlamına gelir mi? Aşağıdaki tablo topluluk GSMH ortalamasının 100 olarak kabul edildiği bir durumda üye ülkelerin kişi başına düşen GSMH’lerinin seyrini göstermektedir.

Tablo 2.5 Üye ülke GSMH ları   EUR12=100

                          1980    1985    1990      1991     1993
Lüksemburg   153,9    169,4    168       172,7    168,9
Danimarka      128       138,3    132,7    133,2    130,9
Almanya          134,6    130,8    130,8     115      115,8
Fransa             125,7    120,1    114       114,2    110,4
İtalya                  81,6       94       101,2      105,7     107
Belçika            120,7    101,4    103,6     105,8    104,6
Hollanda         121,2    110,9    101       103,2      98,4
İngiltere            96,8    102,9    94,1       96,8       97,6
İspanya             57,7      54       68         72,7       75,1
İrlanda              55,2     59,8     58,4       58,4       56,4
Portekiz            26,7     25,5     33          38,2       42,8
Yunanistan     43,5       42       35,2        39,7       36

Kaynak: “The system of own resources” Commisison of the EC, Com (92)81 final, Brussels 1992,  s.31

Yukarıdaki tabloda ilginç olan nokta fert başına milli gelir artışıyla AT üyeliğinin tam bir paralellik göstermemesidir. Bu kısımda bizim ilgi alanımızda olan dört ülke dışında AT üyeliği boyunca fert başına milli geliri de istikrarlı bir şekilde artış gösteren ülke İtalya’dır. AT’nin diğer gelişmiş ekonomilerinde fert başına milli gelirde 1980 – 1993 yılları arasında dalgalanmalar göze çarparken İspanya ve Portekiz ekonomilerinde istikrarlı bir çıkış yakalanmıştır. İrlanda ekonomisinde ise 1993 yılında 1980’e göre kayda değer önemli bir değişimin olmadığı göze çarpmaktadır. Ancak Yunanistan ekonomisinde daha fazla topluluk ortalamasına göre olması gerekenin aksine bir düşüş yaşandığı açıktır.  Bu tabloya dayanılarak yapılan analize göre 1993 yılında 1980 yılına nazaran %17’lik bir refah kaybı topluluk ortalaması baz alındığında ortaya çıkmıştır.

Fert başına gelirde bu düşüşün bir nedeni olarak 1985 – 1990 yılları arasında dağılma sürecine giren eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinden Yunanistan’ın kabul ettiği serbest göç politikası gösterilebilir. 1990’lı yıllar boyunca Yunanistan’a göç devam etmiştir. Resmi rakamlara göre 1991 – 2001 yılları arasında Yunanistan’a gelen göçmen sayısı 762191 kişidir.  Bu rakam Yunanistan nüfusunun %7 sine tekabül etmektedir. Üstelik Yunanistan’da doğum oranı binde 9,4 ile binde 10,5 olan AB ortalamasının altında seyretmektedir. Bu faslı kapatmadan yapılan son analizin AT 12 ortalaması baz alınarak yapılan kısmi bir yaklaşım olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Refah artışının AT12 ortalamasının altında kalması iktisadi bakımdan ülkenin üyelikten istifadeli çıkmadığı anlamına gelmemelidir. Dikkat edilirse Almanya gibi AB’nin lokomotifi pozisyonundaki bir ülkenin de 1980 yılı göstergesi 134,6 iken 1993 yılında 115,8 seviyesine gerilemiştir. (Doğu ve Batı Avrupa’nın birleşmesi sonucu)

2006 yılında BM’in İnsani Gelişlik Endeksinde İrlanda Norveç, İzlanda ve Avustralya’nın ardından 4. sırada gelmektedir. İnsani gelişmişlik bakımından bütün AB ülkelerinin önünde yer almaktadır. Aynı sıralamada ispanya 19. sırada Yunanistan Portekiz’in 4 basamak önünde 24. sırada yer almıştır.  AB ile tam üyelik müzakerelerini yürüten Türkiye ise S.Arabistan’ın, Tunus’un, Ürdün’ün gerisinde 177 ülke arasında 92. sırada kendine yer bulmaktadır. Söz konusu sıralamada AB’nin en yeni üyeleri Bulgaristan 54. sırayı Romanya ise 60. sırayı almaktadır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ